Bij katalysatorhandelaars worden verschillende methoden gebruikt om de gebruikte katalysatorwaarde te taxeren, bijvoorbeeld afhankelijk van hun model. Waardetaxatie met behulp van een spectrometer wordt echter steeds populairder en doeltreffender. Waarom wordt dit apparaat gebruikt en hoe moet deze meting correct worden uitgevoerd?

Hoe werken spectrometers?

Spectrometers worden niet alleen gebruikt bij het opkopen van gebruikte katalysatoren, maar ook op vele gebieden van de economie en de wetenschap. Het maakt het mogelijk de chemische samenstelling van materialen te analyseren, waardoor metalen en andere elementen snel en nauwkeurig kunnen worden geïdentificeerd. In het geval van het opkopen van gebruikte katalysatoren zijn wij geïnteresseerd in het gehalte aan platina, palladium en rhodium in het keramische monoliet, dat wij als opkopend bedrijf tijdens het recyclingproces proberen terug te winnen.

Hoe te meten?

Er zijn bepaalde regels die we moeten volgen als we een nauwkeurige meting van de hoeveelheid edele metalen willen krijgen. Allereerst moet de patroon/vulling uit de ombouw worden gehaald, omdat onderzoek door deze ombouw geen goede resultaten oplevert. Daarna wordt de patroon/vulling fijngemalen en alleen op dit poeder kan een nauwkeurig onderzoek worden uitgevoerd. Alleen op deze manier zal de spectrometer-test doeltreffend zijn en zullen wij weten hoeveel edele metalen er zijn.