Hoewel het aantal elektrische auto’s in Polen en wereldwijd geleidelijk toeneemt, zijn er nog steeds veel benzineauto’s op de weg. Deze hebben op hun beurt brandstof nodig om zich te verplaatsen, wat de ontwikkeling van uitlaatgassen met zich meebrengt. Welke maatregelen worden er genomen om ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk schadelijke chemische verbindingen in de atmosfeer terechtkomen?

Autokatalysator

Het eerste onderdeel van de nabehandeling van uitlaatgassen dat elke auto zou moeten hebben is een autokatalysator, waarvan de eigenlijke naam katalytische reactor is. Zijn voornaamste taak is stikstofoxiden, koolmonoxide en koolwaterstoffen om te zetten in minder schadelijke stikstof, zuurstof, kooldioxide en waterdamp. Nieuwere auto’s moeten zelfs meerdere katalysatoren hebben om aan de strenge emissienormen te voldoen.

Andere factoren

Hoewel de katalysator van de auto de grootste invloed heeft op de zuiverheid van de uitlaatgassen, is hij niet de enige factor die de uitlaatgassen beïnvloedt. Eén daarvan kan de conditie van de motor in onze auto zijn. Een goed onderhouden motor zal minder brandstof verbranden en bovendien zullen de uitlaatgassen die daarbij vrijkomen niet zo giftig zijn. Ook zal de brandstof die we tanken invloed hebben op de uitlaatgassen die de auto uitstoot..