In elke auto is een katalysator een essentieel element als we willen dat het voertuig aan de strenge emissienormen voldoet. Deze taken worden vervuld door verschillende types katalysatoren, die kunnen worden onderverdeeld vanwege de taak die zij vervullen en ook vanwege hun constructie.

Verdeling per constructietype

Wat de constructie van katalysatoren betreft kunnen wij twee types onderscheiden, namelijk metalen katalysatoren en keramische katalysatoren. De eerste daarvan, d.w.z. metalen katalysatoren zijn duurder, maar hebben tegelijkertijd geen minpunten omdat zij bestand zijn tegen temperaturen en mechanische beschadigingen. Keramische katalysatoren daarentegen zijn ook bestand tegen temperaturen, maar mechanische schade kan ze onherroepelijk vernietigen. Hun voordeel is echter hun lage prijs.

Verdeling per taak

Wat de indeling naar taak betreft kunnen wij drie typen katalysatoren onderscheiden. De eerste daarvan, de reductiekatalysator, heeft tot taak schadelijke stikstofoxiden af te breken tot minder schadelijke zuurstof en stikstof. De tweede, de oxiderende katalysator, zet kooloxiden en koolwaterstoffen om in kooldioxide en neutrale waterdamp. De derde, meest gebruikte katalysator is de driewegkatalysator, die de taken van een reductiekatalysator en een oxidatiekatalysator combineert.