Eén van de edele metalen die in de industrie en daarbuiten worden gebruikt is palladium, dat zeldzamer is dan goud of platina. Echter, ondanks zijn zeldzaamheid wordt het in bepaalde sectoren op grote schaal gebruikt. In welke sectoren wordt dit zeldzame metaal gebruikt en waar wordt het gedolven?

Gebruik van palladium

Bijna 80% van de wereldwijde palladiumwinning is voor één doel bestemd: de productie van katalysatoren voor nieuwe auto’s. Dit is nodig omdat de emissienormen steeds strenger worden en de katalysatoren steeds efficiënter moeten zijn. Daarnaast wordt palladium gebruikt in sector en ook in elektronische circuits als vervangingsmiddel voor platina. Waar komt dit edelmetaal vandaan ?

Mijnbouw en recycling

Eén van de bronnen van palladiumwinning zijn natuurlijke afzettingen, maar deze komen minder vaak voor dan bijvoorbeeld platina-afzettingen. Bovendien raken deze voorraden langzaam uitgeput, zodat recycling van katalysatoren één van de meest doeltreffende manieren is om dit edelmetaal te verkrijgen. Net als platina en rhodium kan palladium worden teruggewonnen uit gebruikte katalysatoren en worden hergebruikt.