Er zijn veel auto’s op de weg, waarvan de overgrote meerderheid uitlaatgassen produceert als ze in beweging zijn. Hoewel de strenge emissienormen van tegenwoordig de hoeveelheid uitlaatgassen aanzienlijk verminderen, kunnen schadelijke verbindingen ons nog steeds schaden. Welke schadelijke bestanddelen zitten er precies in uitlaatgassen?

Koolwaterstoffen en koolmonoxide

De eerste verbinding die schadelijk is voor ons en voor het milieu is koolmonoxide. Bij hogere concentraties is het uiterst schadelijk en dodelijk voor de mens. Het wordt door de katalysator van de auto geoxideerd tot een minder schadelijke vorm, namelijk kooldioxide. Een andere schadelijke verbinding die wordt geoxideerd zijn koolwaterstoffen, die eveneens worden geoxideerd tot kooldioxide en waterdamp.

Stikstofmonoxide

Een andere schadelijke stof die vrijkomt bij de verbranding van brandstof in de motor van onze auto is stikstofmonoxide, die eveneens gevaarlijk is voor mens en milieu. In tegenstelling tot koolwaterstoffen en koolmonoxide wordt deze chemische verbinding niet geoxideerd. Het wordt afgebroken tot zijn samenstellende delen, namelijk het neutrale stikstof en zuurstof. Er is echter een afdoende en efficiënte katalysator nodig om elk van deze stoffen af te voeren.